Over STMG | Complimenten en klachten

Complimenten en klachten

Complimenten

  • via dit formulier 
  • tijdens kantooruren via telefoonnummer (088) 456 09 53 
  • per brief aan STMG, o.v.v. complimenten, Postbus 2188, 6802 CD Arnhem

Klachten
Toch kan het ook gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop u zorg ontvangt van onze medewerker(s) of over afspraken die niet nagekomen zijn. In dat geval vernemen wij graag wat uw klacht is. Zo kunnen wij onze dienstverlening aan u en andere klanten verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?
Bij voorkeur bespreekt u uw klacht met de betrokken medewerker om tot een gewenste oplossing te komen. Als u dit niet wilt of wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen: aan de klachtenfunctionaris van STMG ter bemiddeling.

De klachtenfunctionaris bekijkt samen met u op welke wijze uw klacht het beste kan worden opgelost. Het streven is uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen. Indien u bemiddeling wilt via de klachtenfuntionaris, kunt u uw klacht op de volgende manieren indien

    • via dit formulier
    • tijdens kantoortijden via telefoonnummer (088) 456 09 53. Als we uw oproep niet gelijk kunnen beantwoorden dan kunt u de voicemail inspreken en dan belt de klachtenfunctionaris u zo spoedig mogelijk terug.
    • per brief aan STMG, t.a.v. klachtenfunctionaris, Postbus 2188, 6802 CD Arnhem 

De klachtenfunctionaris adviseert u over het indienen van het de klacht, het formuleren ervan en onderzoekt de mogelijkheden om de klacht op te lossen. Om de onafhankelijkheid van het klachtenonderzoek te waarborgen, of bij zeer complexe klachten, kan de klachtenfunctionaris ervoor kiezen een externe klachtenfunctionaris in te schakelen

 

Klachten over vaststelling inkomen/eigen bijdrage

Klachten met betrekking tot vaststelling van uw inkomen en/of de inning van uw eigen bijdrage neemt STMG niet in behandeling. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met:

Centraal Administratiekantoor
Bijzondere Zorgkosten BV
Postbus 84030
2508 AA Den Haag
Telefoonnummer (gratis): 0800-19 25
 

Meer informatie
Hoe wij met klachten omgaan is vastgelegd in de klachtenregeling STMG. De klachtenregeling kunt u hieronder downloaden.

Klachtenregeling STMG