Nieuws | Persberichten

Bij STMG gaat kwaliteit boven alles

Kwaliteitsmanagement is een zaak van continu verbeteren en vooruit zien. Onlangs is STMG door T‹V Rheinland Nederland gecertificeerd voor de nieuwe ISO 9001:2015 norm. Daarmee behoort STMG tot de eerste thuiszorgorganisaties van Nederland. Op 13 april jl. is het certificaat officieel aan STMG uitgereikt.

DaniŽlle Santen, directeur-bestuurder van STMG, zegt: ”De omgeving verandert en wij veranderen mee, maar de kwaliteit van zorg blijft belangrijk. Datgene wat je doet, moet je goed blijven doen. Dat is jouw bestaansrecht. Daarom zijn we ook ontzettend trots op het feit dat wij voorop lopen met de nieuwe ISO 9001 norm, waarmee wij laten zien dat kwaliteit boven alles...

[meer...]

STMG reorganiseert ondersteunende afdelingen

Per 1 april 2015 heeft Assist een groot deel van de activiteiten en medewerkers van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) overgenomen en ondergebracht in het bedrijf STMG BV. Drijfveer voor Assist was dat er een mooi bedrijf met meer dan 2.000 medewerkers dreigde failliet te gaan. Assist is er echter van overtuigd dat er een toekomst is voor STMG na een reorganisatie van de ondersteunende afdelingen.

Om zeker te kunnen stellen dat er per 1 januari 2016 een financieel gezond en toekomstbestendig  staat, heeft de directeur-bestuurder, na positieve adviezen van de medezeggenschapsorganen, het besluit genomen om de huidige functies in de ondersteunende afdelingen te laten ...

[meer...]

Maatschappelijk Werk en Raadsliedenwerk STMG over naar STMR

ContinuÔteit van diensten en werkgelegenheid geborgd

De zorg en daarmee ook de zorgorganisaties zijn volop in verandering. Om de zorg en diensten aan haar cliŽnten te continueren en zoveel mogelijk werkgelegenheid zeker te stellen, wordt onderzocht hoe de organisatie STMG opgesplitst kan worden. De voortgang daarvan is positief.
Per 1 januari 2015 is de unit Jeugdgezondheidszorg onderdeel gaan uitmaken van GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. Per 1 maart a.s. is ook voor de unit Maatschappelijk Werk/Sociaal Raadsliedenwerk een goede oplossing gevonden.

Voor de overname van het Maatschappelijk Werk/Sociaal Raadsliedenwerk heeft STMG afspraken...

[meer...]

STMG draagt Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar over

Met ingang  van 1 januari 2015 draagt Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) de jeugdgezondheidszorg voor de 0 tot 4-jarigen over aan GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. In november besloot STMG de organisatie op te splitsen om de continuÔteit van de zorg aan haar cliŽnten te garanderen en zoveel mogelijk werkgelegenheid van haar medewerkers zeker te stellen.

Jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 onder ťťn dak
Jeugdgezondheidszorg voor jongeren van 4 tot 18 jaar is al onderdeel van GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. Met de overdracht wordt de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar door ťťn partij vormgegeven. Nu kan de ontwikkeling van kinderen ...

[meer...]

Cursussen 'Beter in je vel', 'Durft u 'nee' te zeggen' en 'Alleen verder...'

Cursus 'Beter in je vel' Tijdens de cursus 'Beter in je vel' leert men met gevoelens van somberheid om te gaan. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en wordt gegeven vanuit een samenwerking tussen Algemeen Maatschappelijk Werk (STMG) en GGNet (Preventie) Cursus 'Durft u ''nee' te zeggen' is een cursus waarin men geholpen wordt bij het ontwikkelen van zelfbewust gedrag waardoor men in staat is in contact met anderen voor zichzelf op te komen.  De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten. Gespreksgroep 'Alleen verder...' De gespreksgroep is bedoeld voor hen die hun partner verloren hebben en waarin men geholpen wordt hierna ...

[meer...]

STMG geeft slipcursus rolstoel duwen bij de Zonnebloem

Om een rolstoel te duwen lijkt een kat in het bakje, totdat de praktijk leert dat het niet zo eenvoudig is. Er is gebleken onder de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Dodewaard, dat er behoefte is aan een rolstoelcursus.

Op maandag 10 maart is deze rolstoelcursus aangeboden vanuit STMG voor de vrijwilligers. Menig persoon, die afhankelijk is van een rolstoel, is overgeleverd aan de genade en expertise van de rolstoelduwer. Met handige tips en trucs blijkt dat de duwer niet alleen zichzelf een gunst doet door een betere duwhouding maar ook de inzittende extra grijze haren bespaart.

Het was een gezellige avond in De Steegakker in een informele sfeer en veel r...

[meer...]

Persbericht: STMG vereenvoudigt organisatie om wijkgerichte inzet professionals te versterken

De zorg verandert. Het aantal ouderen en kwetsbaren dat thuis verzorgd, verpleegd of ondersteund wordt, zal stijgen. Om de toenemende zorgkosten te beperken wil STMG haar werk zo dicht mogelijk bij de klant organiseren. STMG gelooft dat je samen met cliŽnten, hun naasten en andere betrokkenen in de wijk tot goede oplossingen kunt komen: betere en betaalbare zorg en hulpverlening. Hiervoor past STMG haar organisatiestructuur aan. Zelfstandig werkende wijkteams, goed bekend bij cliŽnt en wijk, staan centraal. Het aantal staf en management functies wordt verminderd.

De plannen voor reorganisatie van management en staf zijn na positief advies van de ondernemingsraad vastgesteld. Invoe...

[meer...]

Stickeractie STMG Personenalarmering groot succes!

De sticker Personenalarmering is afgelopen zomer verstuurd en heel positief ontvangen door klanten van STMG. Zij vonden het ‘een super idee’ en plakten enthousiast de sticker bij of op hun voordeur. Door deze sticker is het duidelijk dat er een alarm in de woning aanwezig is en dat er snel hulp ingeschakeld kan worden. Dat geeft een veilig gevoel en houdt eventuele indringers op afstand.

Ontvang een tweede sticker
Met personenalarmering hebben mensen 24 uur per dag hulp binnen handbereik. Klanten van STMG geven aan dat ze zich door de stickeractie er ook bewust van zijn dat het een werking heeft tegen eventuele indringers. Ze zijn zo enthousiast over het initiatief da...

[meer...]

STMG breidt haar diensten uit in de gemeenten Rheden en Rozendaal

Onlangs heeft STMG het Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk in de gemeenten Rheden en Rozendaal overgenomen van het failliete Carion.

STMG heeft de aanbesteding gekregen vanuit de gemeente Rheden en voert het Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk uit in deze gemeente. Naast dit geweldige nieuws heeft ook de gemeente Rozendaal aan STMG gedacht en haar gevraagd om de diensten Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk te verzorgen.

Deze overname van diensten is in beide gemeenten in gang gezet. STMG heeft de medewerkers van Carion in dienst genomen, zodat de hulpverlening aan bestaande cliŽnten door kan blijven gaan. Met ingang van 18 maart zijn ...

[meer...]

STMG neemt Personenalarmering over van SWOA

Per 10 januari 2013 heeft STMG alle klanten die gebruikmaken van de dienst Personenalamering van SWOA overgenomen. Gezamenlijk kiezen STMG en SWOA hiermee voor het belang van de klant. STMG heeft al veel klanten in de regio en ook omdat STMG naast personenalarmering professionele zorgachterwacht kan leveren. Veel klanten maken ook gebruik van andere diensten van STMG zoals persoonlijke verzorging of hulp bij het huishouden. Dit betekent dat klanten steeds met dezelfde organisatie te maken hebben.

Personenalarmering, altijd hulp binnen handbereik!

[meer...]

Wijziging spreekuurtijden Sociaal Raadsliedenwerk in Rijnwaarden

Vanaf 1 september zijn de tijden van de inloopspreekuren van Sociaal Raadsliedenwerk in Rijnwaarden
  • elke dinsdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur in het Gezondheidscentrum Lobede,
    B. Daalderopstraat 6 in Tolkamer
  • elke donderdagochtend van 10.30 – 11.30 uur in het Gemeentehuis, Markt 5 in Lobith

Meer weten over het aanvragen van huurtoeslag of het regelen van een scheiding? Voor het antwoord op deze en heel veel andere vragen kunnen inwoners bij ons langskomen tijdens de inloopspreekuren, maar ook bellen via telefoonnummer (0316) 54 18 74. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken op welke manier wij kunnen ...

[meer...]

Studenten HAN onderzoeken

Positieve onderzoeksresultaten bevestigen meerwaarde wijkverpleegkundige In september 2008 werd  in de tweede kamer 'de motie Hamer' aangenomen. Naar aanleiding van deze motie is er een subsidie met de naam ‘Zichtbare Schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt.’, vrijgemaakt voor extra wijkverpleegkundige inzet in de zogenaamde ‘krachtwijken’ in Nederland. STMG (Stichting Thuiszorg Midden Gelderland) zet nu al bijna 2 jaar ‘Zichtbare Schakels’ in in de Arnhemse wijken Malburgen, Presikhaaf, Het Broek en Klarendal. STMG heeft de lector Martha van Biene van lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen gevraagd om geza...

[meer...]

Hulp bij controle toeslagen 2012

Heeft u recht op huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag? Laat dan uw toeslagen voor 2012 vůůraf controleren.

Heeft de Belastingdienst de juiste gegevens van u? Klopt het bedrag dat u aan toeslag ontvangt? Laat het controleren.
Krijgt u te weinig toeslag? U heeft recht op meer!
Krijgt u te veel toeslag? U moet dat straks terugbetalen. Voorkom schulden!

De sociaal raadslieden helpen u met de aanvraag en wijzigingen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Meer informatie
Bel voor onze spree...

[meer...]

Artikel 1 tot 13 van 24
<< Eerste < Vorige 1-13 14-24 Volgende > Laatste >>