Nieuws | Nieuwsarchief

Organisaties Zevenaar werken samen tegen armoede

6 organisaties tekenen binnenkort met de gemeente Zevenaar een convenant over de bestrijding van armoede en het voorkomen van sociale uitsluiting. Zo maken ze afspraken om intensiever samen te werken.

De organisaties zijn het Maatjesproject Zevenaar en omstreken, stichting Leergeld, STMG (sociaal raadslieden), Caleidoz, de Voedselbank en de Kringloop. Deze organisaties hebben allemaal op hun eigen manier te maken met armoedebestrijding en het voorkomen van sociale uitsluiting.

Daarnaast doen diverse afdelingen van de gemeente Zevenaar aan het convenant mee, zoals schuldhulpverlening, Wmo en de sociale dienst.

Betere afspraken
Het convenant is ond...

[meer...]

Succesvolle weerbaarheidstraining

  

Training weerbaarheid voor jongens en meisjes uit groep 7/8 uit Rijnwaarden: gewaardeerd door deelnemers met een 8.4!
Het leven van een tiener uit groep 7/8 kent zo zijn uitdagingen. Voor jezelf opkomen, 'nee-zeggen' en omgaan met anderen, zijn enkele voorbeelden. In de weerbaarheids-training staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. De deelnemers leren gebruik te make...

[meer...]

STMG draagt Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar over

Met ingang  van 1 januari 2015 draagt Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) de jeugdgezondheidszorg voor de 0 tot 4-jarigen over aan GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. In november besloot STMG de organisatie op te splitsen om de continuÔteit van de zorg aan haar cliŽnten te garanderen en zoveel mogelijk werkgelegenheid van haar medewerkers zeker te stellen.

Jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 onder ťťn dak
Jeugdgezondheidszorg voor jongeren van 4 tot 18 jaar is al onderdeel van GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. Met de overdracht wordt de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar door ťťn partij vormgegeven. Nu kan de ontwikkeling van kinderen ...

[meer...]

CliŽntmagazine mijnLeven

 De nieuwe editie staat in het teken van Duurzaamheid. Met deze keer een interview met de heer Te Winkel die mantelzorger is voor zijn vrouw Anita die al op jonge leeftijd alzheimer kreeg.

Ook in deze uitgave aandacht voor de band tussen ouder en kind. Jeugdverpleegkundige Lieske Eldering vertelt erover. Per 1 januari heeft STMG de jeugdgezondheidszorg overgedragen aan de GGD Gelderland-Midden en de GGD Gelderland-Zuid. Tijdens het maken van deze uitgave was dat nog niet bekend.

Ook vertellen diŽtisten Nicole van den Boom en Alice Put over hun duurzame manier van veranderen om op het juiste gewicht te komen en te blijven.

En tenslotte heeft STMG Ledenser...

[meer...]

Maatschappelijk Werk en Raadsliedenwerk STMG over naar STMR

ContinuÔteit van diensten en werkgelegenheid geborgd

De zorg en daarmee ook de zorgorganisaties zijn volop in verandering. Om de zorg en diensten aan haar cliŽnten te continueren en zoveel mogelijk werkgelegenheid zeker te stellen, wordt onderzocht hoe de organisatie STMG opgesplitst kan worden. De voortgang daarvan is positief.
Per 1 januari 2015 is de unit Jeugdgezondheidszorg onderdeel gaan uitmaken van GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. Per 1 maart a.s. is ook voor de unit Maatschappelijk Werk/Sociaal Raadsliedenwerk een goede oplossing gevonden.

Voor de overname van het Maatschappelijk Werk/Sociaal Raadsliedenwerk heeft STMG afspraken...

[meer...]

Opsplitsing STMG een feit

STMG heeft de juiste partners gevonden voor de  overdracht van activiteiten en medewerkers. De opsplitsing van STMG is hiermee een feit. Per 1 april a.s. nemen STMR en Assist ieder een deel van de overgebleven activiteiten en medewerkers over. Willem de Gooyer, bestuurder STMG: “Met deze overdracht garanderen we de continuÔteit van zorg en diensten aan cliŽnten en hebben we zoveel mogelijk werkgelegenheid zeker kunnen stellen.”

Overdracht activiteiten
De overdracht van de activiteiten zal op 1 april 2015 plaatsvinden, indien de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de ACM (Autoriteit Consument & Markt) hun goedkeuring hebben gegeven. De meldingen naar be...

[meer...]

CliŽnten beoordelen STMG met een 8,7

CliŽnten zijn zeer te spreken over de vakbekwaamheid, aandacht en betrouwbaarheid van STMG-medewerkers.

Onlangs heeft STMG door bureau TriQs een cliŽnttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.

CliŽnten die verzorging & verpleging van STMG krijgen, waarderen de zorgverleners van SMTG om hun vakdeskundigheid, aandacht en betrouwbaarheid. Ook onze telefonische bereikbaarheid werd goed beoordeeld. 
 
CliŽnten geven aan dat zij graag meerinspraak willen hebben bij welke zorgverlener wanneer en hoe laat komt. Daarnaast  zouden ze graag zien dat zorgverleners er meer aandacht voor hebben en rekening mee houden dat cliŽnten ...

[meer...]