Nieuws | Nieuwsarchief

Vernieuwd werken

De wijkverpleegkundigen werken op een nieuwe manier, breed kijkend en handelend als spil in de wijk. Zij proberen het vertrouwen van wijkbewoners te winnen en hen te motiveren tot (zelf)zorg. Ook zijn er wijkverpleegkundigen in de wijk werkzaam met affiniteit voor andere culturen en talen. Voor de bewoners, de huisartsen en de wijkservicepunten is de wijkverpleegkundige het zichtbare en persoonlijke aanspreekpunt. De wijkverpleegkundige werkt aan een betere afstemming van zorg en kwaliteit van leven voor bewoners in de wijk.

Bekijk de film Zichtbare Schakel van STMG...

[meer...]

Stickeractie STMG Personenalarmering groot succes!

De sticker Personenalarmering is afgelopen zomer verstuurd en heel positief ontvangen door klanten van STMG. Zij vonden het ‘een super idee’ en plakten enthousiast de sticker bij of op hun voordeur. Door deze sticker is het duidelijk dat er een alarm in de woning aanwezig is en dat er snel hulp ingeschakeld kan worden. Dat geeft een veilig gevoel en houdt eventuele indringers op afstand.

Ontvang een tweede sticker
Met personenalarmering hebben mensen 24 uur per dag hulp binnen handbereik. Klanten van STMG geven aan dat ze zich door de stickeractie er ook bewust van zijn dat het een werking heeft tegen eventuele indringers. Ze zijn zo enthousiast over het initiatief da...

[meer...]

Nieuwe aflevering Vitaal Journaal over mantelzorg!

De nieuwste aflevering van het ActiZ Vitaal Journaal gaat over mantelzorg. In de loop der jaren is mantelzorg belangrijker geworden en het aantal mantelzorgers gestegen. Op dit moment wordt ongeveer 75% van de zorg in Nederland verleend door mantelzorgers. In het Vitaal Journaal meer hierover.

Mantelzorg is langdurige, onbetaalde zorg voor zieke familie of vrienden. Heel erg belangrijk en misschien wel onmisbaar in de toekomst. In het Vitaal Journaal wordt aan Nederlanders aan op straat gevraagd of zij bereid zijn voor anderen te zorgen indien nodig.
In deze aflevering geven een aantal personen uit de zorg antwoord op vragen als ‘wanneer ben je eigenlijk mantelzorger?’ en ‘g...

[meer...]

Persbericht: STMG vereenvoudigt organisatie om wijkgerichte inzet professionals te versterken

De zorg verandert. Het aantal ouderen en kwetsbaren dat thuis verzorgd, verpleegd of ondersteund wordt, zal stijgen. Om de toenemende zorgkosten te beperken wil STMG haar werk zo dicht mogelijk bij de klant organiseren. STMG gelooft dat je samen met cliŽnten, hun naasten en andere betrokkenen in de wijk tot goede oplossingen kunt komen: betere en betaalbare zorg en hulpverlening. Hiervoor past STMG haar organisatiestructuur aan. Zelfstandig werkende wijkteams, goed bekend bij cliŽnt en wijk, staan centraal. Het aantal staf en management functies wordt verminderd.

De plannen voor reorganisatie van management en staf zijn na positief advies van de ondernemingsraad vastgesteld. Invoe...

[meer...]

STMG neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek pijn bij kanker: PIJNSEIN

In het onderzoek PIJNSEIN worden onder andere de effecten onderzocht van vroegtijdige opsporing en behandeling van pijn. Uit de regio nemen zeven ziekenhuizen deel aan dit onderzoek. STMG is de enige thuiszorgorganisatie die deelneemt.

Pijn bij kanker
Pijn is ťťn van de meest voorkomende symptomen van kanker. Tijdens alle fases van deze ziekte, zelfs na genezing, komt pijn vaak voor. Dit kan komen door de kanker zelf, maar ook door de operatie, chemotherapie of bestraling. Als een arts weet dat een patiŽnt veel pijn heeft, kan de pijn bijna altijd verlicht worden. Maar lang niet alle patiŽnten vertellen hun arts of verpleegkundige dat ze pijn hebben. Bovendie...

[meer...]

De nieuwe wintereditie van mijnLeven is uit!

In de nieuwe editie staat het thema 'Verbinding' centraal, met dit keer onder andere de volgende onderwerpen: - CliŽnt Jeanine Grobben (54 jaar) heeft een zeldzame spier- en stofwisselingsziekte 'MCardle' en krijgt zorg van Team Gespecialiseerde Verpleging en Verzorging & Verpleging. - CoŲrdinator Activerend huisbezoek, Baukje Boschker, vertelt in 'De werkdag van' over haar rol in het verbinden en versterken van de formele en informele zorg.  - Mevrouw van Reem (87 jaar) ontvangt al meer dan 10 jaar thuiszorg en vertelt in de rubriek 'Mijn lust en mijn leven' over haar hobby breien.
- Nieuw dit keer is de rubriek 'Samenredzaamheid in de buurt', waarin ...

[meer...]

Kernpunten welzijn wonen werk zorg van start in Neder-Betuwe

Voortaan kunnen de inwoners van Neder-Betuwe dicht bij huis terecht voor al hun vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk en zorg. In de vier grote kernen Dodewaard, Opheusden, Kesteren en Ochten is in januari 2014 het Kernpunt welzijn wonen werk zorg van start gegaan. Hierin zijn verschillende loketten samengebracht. Dat betekent ťťn ingang voor alle vragen en het gemak van een vraagbaak dicht bij huis. STMG participeert in deze Kernpunten.

Drie kringen
In de Kernpunten welzijn wonen werk zorg werken mensen van verschillende organisaties samen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Een team bestaande uit een Wmo-consulent, wijkverpleegkundige, jeugdverpl...

[meer...]