Nieuws | Nieuwsarchief

Verhuisbericht Elst

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ), beter bekend als het consultatiebureau in Elst  (locatie: Forum 8 in Elst) gaat verhuizen. De afdelingen Maatschappelijk Werk en Verpleging & Verzorging (aan de St. Maartenstraat 32A,  Elst) verhuizen mee.

De nieuwe locatie van het consultatiebureau, Maatschappelijk Werk en Verzorging & Verpleging is van...

[meer...]

Cursus Gezonde leefstijl van STMG beoordeelt als kansrijke interventie

Van de meer dan 100 landelijk beoordeelde interventies zijn 12 als kansrijk beoordeelt en de cursus Gezonde leefstijl van STMG is daar één van. In een onderzoek van het RIVM in opdracht van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) is een overzicht gemaakt van kansrijke leefstijlinterventies gericht op mensen met (een hoog risico op) diabetes. Het rapport ‘Inventarisatie leefstijlinterventies en ondersteuningsaanbod zorgprofessionals in de diabeteszorg’ beschrijft de resultaten. De cursus Gezonde leeftstijl is in 2010 in totaal achtmaal door STMG samen met Liv uitgevoerd voor ruim 100 deelnemers. Ook in 2011 wordt de cursus vaak voor groepen aangevraagd. Belangrijkste resultaten
<...

[meer...]

Extra vitamine D

Campagne van het Voedingscentrum

Voor de meeste mensen levert de voeding voldoende vitamine D. Sommige groepen hebben meer vitamine D nodig dan de voeding kan leveren. Deze groepen hebben per dag 10 microgram vitamine D extra nodig:

  • Alle kinderen tot 4 jaar, ongeacht welke voeding ze krijgen borstvoeding, kunstvoeding, opvolgmelk of gewone zuivel of verrijkte voedingsmiddelen)
  • Zwangere vrouwen
  • Vrouwen die borstvoeding geven
  • Mensen met een donke...

    [meer...]

Allochtone mantelzorger leert ook voor zichzelf te zorgen

In Arnhem wordt de nieuwe cursus ‘Zorg voor een ander’ uitgevoerd in wijkcentrum ‘De Grenspost’ van Rijnstad. De nieuwe cursus is ontwikkeld door STMG (Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland) in samenwerking met het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp/Steunpunt Mantelzorgondersteuning  (MVT/SM Arnhem) en Indigo/Pro Persona (voorheen de Gelderse Roos). 

Met de cursus willen de organisaties mantelzorgers met een allochtone achtergrond beter ondersteunen. Eline Janssen, mantelzorgconsulent van Arnhem benaderde STMG om deze groep beter te bereiken. In juni is de eerste cursus  in de Arnhemse wijk Het Broek uitgevoerd. Nu zijn er twee cursussen in de Arnhemse wijken St. Mar...

[meer...]

Rijn IJssel schoolt medewerkers STMG

STMG is uitermate tevreden over het project ‘Beweging In Werk’ dat Rijn IJssel op initiatief van STMG heeft uitgevoerd. STMG heeft haar tevredenheid getoond door een prachtig beeld te overhandigen aan de afdelingsmanager, Piet Janssen, van Rijn IJssel Zorg & Welzijn. Deze overhandiging vond plaats tijdens de diploma-uitreiking van de laatste groep mensen die dankzij het project omgeschoold zijn naar Medewerker Verzorging II. Het beeld werd overhandigd door Ivone Bergsma, bestuurder van STMG.

Project ‘Beweging In Werk’
Het project ‘Beweging In werk’ is gestart in februari 2009 en had tot doel de werkgelegenheid van medewerkers huishoudelijke verzorging van STMG...

[meer...]

Hulp bij controle toeslagen 2012

Heeft u recht op huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag? Laat dan uw toeslagen voor 2012 vóóraf controleren.

Heeft de Belastingdienst de juiste gegevens van u? Klopt het bedrag dat u aan toeslag ontvangt? Laat het controleren.
Krijgt u te weinig toeslag? U heeft recht op meer!
Krijgt u te veel toeslag? U moet dat straks terugbetalen. Voorkom schulden!

De sociaal raadslieden helpen u met de aanvraag en wijzigingen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Meer informatie
Bel voor onze spree...

[meer...]

Statenlid Reesing liep stage bij STMG

Tijdens de Week van de Jeugdzorg hadden Gelderse bestuurders de mogelijkheid een kijkje in de keuken te nemen bij diverse instellingen voor jeugd- en opvoedhulp in Gelderland.

In dit kader liep Gelders Statenlid Reesing  'stage' bij STMG en bezocht 2 gezinnen. Hieruit bleek maar weer eens dat het opvoeden van een kind niet altijd even gemakkelijk is.

Benieuwd naar de ervaring van Statenlid Reesing? Lees het verslag.

[meer...]