Zorg bij u thuis | Overbruggingszorg (WLZ)

Overbruggingszorg (WLZ)

Als u door ziekte of een beperking thuis zorg en 24 uurs-toezicht nodig heeft, dan kunt u terecht bij STMG. Ook wanneer u wacht op een plek in een verzorgings- of verpleeghuis kunnen wij u deze zogenoemde overbruggingszorg bieden.

 

De zorg

Onze wijkverpleegkundige in uw wijk stemt met u af welke zorg er nodig is, in welke vorm en wanneer. Ook bekijkt ze met u wanneer de zorg kan starten, dat is afhankelijk van de zorgvraag en de beschikbaarheid van het team. De afspraken hierover leggen we vast in het zorgplan waarmee de zorg van start kan.  

 

Indicatie

Overbruggingszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en u heeft daarvoor een Wlz-indicatie nodig. Een Wlz-indicatie kunt aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

 

Kosten

Als u een Wlz-indicatie heeft, dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw situatie. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK een proefberekening maken op www.hetcak.nl. U kunt het CAK ook bellen op 0800- 0087.

 

Aanvullende diensten

Het kan fijn zijn om iemand te kunnen waarschuwen als u bijvoorbeeld valt. Een personenalarmeringsysteem kan dan een oplossing zijn. STMG werkt samen met FocusCura, een bedrijf dat dit voor u kan verzorgen. U leest er meer over op de pagina over personenalarmering.