WAAROM EEN CLIňNTENRAAD?

Sinds 1996 bestaat de Wet Medezeggenschap CliŽnten Zorginstellingen (WCMZ). Deze wet regelt de medezeggenschap van de cliŽnten, en is ook bedoeld om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te kunnen volgen en te verbeteren.

De cliŽntenraad van STMG behartigt de gemeenschappelijk belangen van alle cliŽnten van STMG. Zij bewaakt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, doet voorstellen ter verbetering, adviseert (gevraagd en ongevraagd) over het beleid en de beleidsplannen, volgt de uitvoering van deze plannen en levert een bijdrage aan de periodieke klanttevredenheidsonderzoeken. 
Kortom: de leden van de cliŽntenraad denken, praten en beslissen mee over het te voeren en gevoerde beleid van STMG.

Download de folder van de CliŽntenraad door op de afbeelding te klikken.
 

JAARVERSLAG

In het jaarverslag blikt de CliŽntenraad terug. Bent u benieuwd waar de CliŽntenraad zich afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden, dan leest u hier alles over in het jaarverslag 2017. Ook het jaarverslag 2016 is nog te raadplegen.

MEER INFORMATIE

In deze tijd van veranderingen in de (extramurale) zorg helpt een krachtige CliŽntenraad STMG om het beleid rondom de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren en dicht bij de cliŽnt te organiseren. Uw reactie op of vragen over de kwaliteit en kwantiteit van de zorg- en dienstverlening horen wij graag.   


Heeft uw vragen over het gevoerde zorgbeleid, dan horen wij dit graag van u. Ook kunt u uw vraag per e-mail of brief inzenden naar ons postadres:

STMG/CliŽntenraad
t.a.v. Mevr. H. Kleinrensink
Postbus 2188  / 6802 CD Arnhem,
Of e-mail: cliŽntenraad@stmgzorg.nl
Telefoonnummer: (088) 4560932

Nieuws

Vergeet uw vakantie niet door te geven

De cliŽntenraad roept alle cliŽnten van STMG op om vooral tijdig vakan...

> lees verder

Adviesaanvraag “Wijziging bij STMG HBH BV"

De CliŽntenraad heeft kennisgenomen van de voorgenomen wijzigingen bij...

> lees verder

Ingestemd met jaardocument 2017

De CliŽntenraad heeft positief geadviseerd over en ingestemd met het j...

> lees verder