WAAROM EEN CLIňNTENRAAD?

Sinds 1996 bestaat de Wet Medezeggenschap CliŽnten Zorginstellingen (WCMZ). Deze wet regelt de medezeggenschap van de cliŽnten, en is ook bedoeld om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te kunnen volgen en te verbeteren.

De cliŽntenraad van Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) behartigt de gemeenschappelijk belangen van alle cliŽnten van STMG. Zij bewaakt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, doet voorstellen ter verbetering, adviseert (gevraagd en ongevraagd) over het beleid en de beleidsplannen, volgt de uitvoering van deze plannen en levert een bijdrage aan de periodieke klanttevredenheidsonderzoeken. 
Kortom: de leden van de cliŽntenraad denken, praten en beslissen mee over het te voeren en gevoerde beleid van STMG.

Zie ook het jaarverslag over 2016.
 

MEER INFORMATIE

In deze tijd van veranderingen in de (extramurale) zorg helpt een krachtige CliŽntenraad STMG om het beleid rondom de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren en dicht bij de cliŽnt te organiseren. Uw reactie op of vragen over de kwaliteit en kwantiteit van de zorg- en dienstverlening horen wij graag.   


Heeft uw vragen over het gevoerde zorgbeleid, dan horen wij dit graag van u. Ook kunt u uw vraag per e-mail of brief inzenden naar ons postadres:

STMG/CliŽntenraad
t.a.v. Mevr. H. Kleinrensink
Postbus 2188  / 6802 CD Arnhem,
Of e-mail: cliŽntenraad@stmgzorg.nl
Telefoonnummer: (088) 4560932

Nieuws

Begroting 2018 en Jaarplan 2018

De CliŽntenraad is elk jaar nauw betrokken bij het jaarplan en de begr...

> lees verder

Afronding proef Beeldzorg

eHealth, de toepassing van slimme technologie in de zorg, is de toekom...

> lees verder

Huishoudelijke Ondersteuning (HHT-toelage)

De CliŽntenraad brengt graag financiŽle bijdrage voor huishoudelijke h...

> lees verder