Nieuws

Vallen? Liever niet!

22.03.2007

De afgelopen twee jaar hebben verschillende organisaties met veel succes gewerkt aan het project “Vallen? Liever niet!” dat is opgezet om valincidenten bij thuiswonende ouderen te voorkomen.

Resultaat
Het aantal valincidenten in en om het huis is in de eerste periode met 56% gedaald!! Deze daling zet zich in het daaropvolgende half jaar door. Met het dalen van het aantal opnames is ook het aantal letsels afgenomen. Het project Valpreventie bij Ouderen in Arnhem is daarmee geslaagd! Samenhangende preventie maatregelen ten behoeve van het voorkůmen van vallen hebben succes. Het doel van 10% is ruimschoots overtroffen. Door gebruik te maken van elkaars expertise en ervaring hebben de projectleden “Vallen? Liever niet” tot een succes gemaakt.

Voorlichtingsbijeenkomst 'Vallen, liever niet!'
STMG organiseert op steunpunten in Arnhem bijeenkomsten over valpreventie. Hier hoort u welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en bij wie u terecht kunt voor advies, voor hulpmiddelen en/of aanpassingen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst wordt ook informatie gegeven over de huisbezoeken en de cursus ‘In Balans’ van sportbedrijf Arnhem. Dit is een korte voorlichtingscursus gekoppeld aan een bewegingsprogramma om valongevallen te voorkomen.

Huisbezoek
Tijdens een huisbezoek krijgt u persoonlijke voorlichting over de relatie tussen uw gezondheid, leefstijl, woonomgeving en valrisico’s. Zo heeft iemand met botontkalking, incontinentie, slaapmedicatie of iemand die weinig beweegt, meer risico om te vallen. Samen met een wijkverpleegkundige vult u een veiligheidschecklist in en krijgt u advies hoe u de veiligheid in en om het huis kan verhogen.

Meer informatie of direct aanmelden?
Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden voor een informatiebijeenkomst of een (gratis) huisbezoek, kunt u contact opnemen met de afdeling Gezondheidsvoorlichting en Preventie via (026) 376 22 22. Ook kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier<//link>.


nieuwslijst