Nieuws

Opsplitsing STMG een feit

STMG heeft de juiste partners gevonden voor de  overdracht van activiteiten en medewerkers. De opsplitsing van STMG is hiermee een feit. Per 1 april a.s. nemen STMR en Assist ieder een deel van de overgebleven activiteiten en medewerkers over. Willem de Gooyer, bestuurder STMG: “Met deze overdracht garanderen we de continuÔteit van zorg en diensten aan cliŽnten en hebben we zoveel mogelijk werkgelegenheid zeker kunnen stellen.”

Overdracht activiteiten
De overdracht van de activiteiten zal op 1 april 2015 plaatsvinden, indien de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de ACM (Autoriteit Consument & Markt) hun goedkeuring hebben gegeven. De meldingen naar be...

[meer...]

Maatschappelijk Werk en Raadsliedenwerk STMG over naar STMR

ContinuÔteit van diensten en werkgelegenheid geborgd

De zorg en daarmee ook de zorgorganisaties zijn volop in verandering. Om de zorg en diensten aan haar cliŽnten te continueren en zoveel mogelijk werkgelegenheid zeker te stellen, wordt onderzocht hoe de organisatie STMG opgesplitst kan worden. De voortgang daarvan is positief.
Per 1 januari 2015 is de unit Jeugdgezondheidszorg onderdeel gaan uitmaken van GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. Per 1 maart a.s. is ook voor de unit Maatschappelijk Werk/Sociaal Raadsliedenwerk een goede oplossing gevonden.

Voor de overname van het Maatschappelijk Werk/Sociaal Raadsliedenwerk heeft STMG afspraken...

[meer...]

CliŽntmagazine mijnLeven

 De nieuwe editie staat in het teken van Duurzaamheid. Met deze keer een interview met de heer Te Winkel die mantelzorger is voor zijn vrouw Anita die al op jonge leeftijd alzheimer kreeg.

Ook in deze uitgave aandacht voor de band tussen ouder en kind. Jeugdverpleegkundige Lieske Eldering vertelt erover. Per 1 januari heeft STMG de jeugdgezondheidszorg overgedragen aan de GGD Gelderland-Midden en de GGD Gelderland-Zuid. Tijdens het maken van deze uitgave was dat nog niet bekend.

Ook vertellen diŽtisten Nicole van den Boom en Alice Put over hun duurzame manier van veranderen om op het juiste gewicht te komen en te blijven.

En tenslotte heeft STMG Ledenser...

[meer...]

STMG draagt Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar over

Met ingang  van 1 januari 2015 draagt Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) de jeugdgezondheidszorg voor de 0 tot 4-jarigen over aan GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. In november besloot STMG de organisatie op te splitsen om de continuÔteit van de zorg aan haar cliŽnten te garanderen en zoveel mogelijk werkgelegenheid van haar medewerkers zeker te stellen.

Jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 onder ťťn dak
Jeugdgezondheidszorg voor jongeren van 4 tot 18 jaar is al onderdeel van GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. Met de overdracht wordt de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar door ťťn partij vormgegeven. Nu kan de ontwikkeling van kinderen ...

[meer...]

Succesvolle weerbaarheidstraining

  

Training weerbaarheid voor jongens en meisjes uit groep 7/8 uit Rijnwaarden: gewaardeerd door deelnemers met een 8.4!
Het leven van een tiener uit groep 7/8 kent zo zijn uitdagingen. Voor jezelf opkomen, 'nee-zeggen' en omgaan met anderen, zijn enkele voorbeelden. In de weerbaarheids-training staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. De deelnemers leren gebruik te make...

[meer...]

Organisaties Zevenaar werken samen tegen armoede

6 organisaties tekenen binnenkort met de gemeente Zevenaar een convenant over de bestrijding van armoede en het voorkomen van sociale uitsluiting. Zo maken ze afspraken om intensiever samen te werken.

De organisaties zijn het Maatjesproject Zevenaar en omstreken, stichting Leergeld, STMG (sociaal raadslieden), Caleidoz, de Voedselbank en de Kringloop. Deze organisaties hebben allemaal op hun eigen manier te maken met armoedebestrijding en het voorkomen van sociale uitsluiting.

Daarnaast doen diverse afdelingen van de gemeente Zevenaar aan het convenant mee, zoals schuldhulpverlening, Wmo en de sociale dienst.

Betere afspraken
Het convenant is ond...

[meer...]

Veranderingen zorg leiden tot verlies arbeidsplaatsen STMG

Door de landelijke veranderingen in de zorg gaat de zorgverlening veranderen. Hierdoor heeft STMG moeten besluiten ontslag aan te vragen voor 50 voltijdsfuncties Medewerker Verzorging 2 per 1 mei 2015. De betrokken medewerkers zijn hier, na positief advies van de ondernemingsraad, vandaag over geÔnformeerd.

Vanaf 2015 valt Verpleging & Verzorging voor 95% onder de zorgverzekering. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Dit leidt ertoe dat mensen langer thuis blijven wonen en dat de thuiszorg complexer wordt. De eigen regie en zelfredzaamheid van cliŽnten moet ondersteund en verbeterd worden, ook om de kosten van zorg in Nederland betaalbaar te h...

[meer...]

Resultaten pilot 'Een goede buur' nu beschikbaar

Welke rol kunnen thuiszorgmedewerkers vervullen in het versterken van het netwerk van hun cliŽnten. En welke instrumenten en tips zijn hierbij waardevol? Deze twee vragen stonden centraal in de pilot ‘Een goede buur’ van STMG en Vilans.

Mooie resultaten
De pilot ‘Een goede buur’ heeft mooie resultaten bereikt. De meerderheid van de medewerkers vult door de pilot hun rol in het ondersteunen van cliŽnten nu anders in. Het gaat hierbij vooral om: - Groter bewustzijn van de eigen rol in de versterking van het netwerk 
- Grotere alertheid tijdens gesprekken met cliŽnten
- CliŽnten stimuleren en met hen meedenken hoe ze hulp kunnen vragen
- Meer door...

[meer...]

Zorgchart 100: actiz is op zoek naar zorgtoppers!

Bent of kent u iemand die met goede ideeŽn, leuke initiatieven en/of tomeloze inzet bijdraagt aan een betere zorg? Actiz is op zoek naar de 100 meest vernieuwende, inspirerende en verrassende verhalen van mensen die de zorg op een bijzondere manier hebben veranderd. Op wat voor manier dan ook.

Mensen maken het verschil in de zorg
ActiZ en Bureauvijftig hebben in samenwerking met BNR Nieuwsradio de Zorgchart100 in het leven geroepen. Om zichtbaar te maken hoe mensen het verschil maken in de zorg. Nomineer diegene die dit volgens u doet.

Zorgtopper van het jaar
Een vakjury zal uit alle inschrijvingen de beste 100 verhalen selecteren. Deze zullen in...

[meer...]

Vandaag: 1 minuut stilte

Vandaag is een dag van nationale rouw om de mensen te gedenken die zijn omgekomen bij de vliegramp. Rond 16.00 uur landen twee militaire vliegtuigen op de vliegbasis in Eindhoven met slachtoffers van deze vreselijke ramp. Er zal dan nationaal 1 minuut stilte worden genomen.

Ook STMG neemt 1 minuut stilte in acht. Wanneer de vliegtuigen landen, laat STMG de telefoon een minuut lang onbeantwoord. Wij rekenen op uw begrip.

[meer...]

CliŽntmagazine mijnLeven is uit

De nieuwe editie staat in het teken van Eigen kracht. Met deze keer het levensverhaal van mevrouw Van Veen-Methorst die ondanks haar leeftijd en beperkingen nog veel onderneemt met haar dochters, haar neef en zijn vrouw en andere mensen uit de omgeving. Ook in deze uitgave aandacht voor de assertiviteitstraining ‘Durft u nee te zeggen’ van het Algemeen Maatschappelijk Werk en 'De werkdag van' waarin aan bod komt hoe onze longverpleegkundigen cliŽnten kunnen helpen hun thuissituatie te verbeteren. 

Verder vertelt Jeugdverpleegkundige Annemarie hoe zij ouders dat duwtje in de rug geeft om weer vol vertrouwen het ouderschap invulling ...

[meer...]

Cursussen 'Beter in je vel', 'Durft u 'nee' te zeggen' en 'Alleen verder...'

Cursus 'Beter in je vel' Tijdens de cursus 'Beter in je vel' leert men met gevoelens van somberheid om te gaan. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en wordt gegeven vanuit een samenwerking tussen Algemeen Maatschappelijk Werk (STMG) en GGNet (Preventie) Cursus 'Durft u ''nee' te zeggen' is een cursus waarin men geholpen wordt bij het ontwikkelen van zelfbewust gedrag waardoor men in staat is in contact met anderen voor zichzelf op te komen.  De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten. Gespreksgroep 'Alleen verder...' De gespreksgroep is bedoeld voor hen die hun partner verloren hebben en waarin men geholpen wordt hierna ...

[meer...]

STMG geeft slipcursus rolstoel duwen bij de Zonnebloem

Om een rolstoel te duwen lijkt een kat in het bakje, totdat de praktijk leert dat het niet zo eenvoudig is. Er is gebleken onder de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Dodewaard, dat er behoefte is aan een rolstoelcursus.

Op maandag 10 maart is deze rolstoelcursus aangeboden vanuit STMG voor de vrijwilligers. Menig persoon, die afhankelijk is van een rolstoel, is overgeleverd aan de genade en expertise van de rolstoelduwer. Met handige tips en trucs blijkt dat de duwer niet alleen zichzelf een gunst doet door een betere duwhouding maar ook de inzittende extra grijze haren bespaart.

Het was een gezellige avond in De Steegakker in een informele sfeer en veel r...

[meer...]