De organisatie

Zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, daar zet STMG zich voor in. Professionele zorg van STMG is aanvullend op de mogelijkheden van de cliŽnt en zijn/haar naaste omgeving. Binnen de organisatie werken betrokken, verantwoordelijke en gemotiveerde medewerkers. STMG faciliteert haar medewerkers zo goed mogelijk bij het werk en het invullen van de eigen professionele regelruimte. Medewerkers blijven betrokken en gemotiveerd door goed werkgeverschap. STMG gaat voor toekomstbestendige zorg.

 

ISO gecertificeerd

STMG is ISO gecertificeerd. Met het ISO 9001:2015-certificaat toont STMG aan dat wordt voldaan aan de meest recente kwaliteitseisen. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Aan de hand van de normen in de ISO 9001 wordt getoetst of een organisatie aansluit bij de wensen van klanten, voldoet aan de relevante wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. We zijn trots op ons certificaat, want de kwaliteit van onze zorg aan cliŽnten hebben we hoog in het vaandel staan.


Missie

Bij STMG zetten wij ons in om onze cliŽnten in de thuissituatie zodanig te ondersteunen, zodat ze zo lang mogelijk met eigen regie zelfstandig thuis kunnen wonen.


Visie
STMG helpt cliŽnten om op de prettigste en gemakkelijkste manier zo zelfstandig mogelijk te blijven. Daarbij richten we ons niet op de beperkingen van de klant maar gaan we uit van de wensen, leefgewoonten en mogelijkheden van de klant. De nadruk ligt op participatie, gezondheidsbehoud en ziektepreventie.

 

Kernwaarden
Directeur/Bestuur, managementteam en medewerkers  hebben de volgende kernwaarden geformuleerd:

 • Betrokken
 • Effectief
 • Bekwaam
 • Ondernemend
 • Met Passie

De kernwaarden voor STMG zijn samengevat  Bebop. Bebop is een muziekstijl die alleen tot leven komt bij een dynamische samenwerking tussen muzikanten. Een treffende verwijzing naar  de samenwerking binnen STMG en de samenwerking van STMG met haar cliŽnten en ketenpartners.

Ambitie
“Goed voor elkaar hebben en Goed voor elkaar zijn”
Samengevat komt deze ambitie tot uiting in:

 • EfficiŽnt en voortvarend, in goede handen: Goed geregeld
 • Maar ook met oog voor de persoonlijke aspecten: Voor Elkaar
 • En vanuit een organisatie waar het primaire proces centraal staat:  Met elkaar

Doelgroepen

 • ouderen
 • (chronisch) zieken
 • kwetsbaren in de samenleving (risicogroepen)
 • jeugd en gezin

Kernactiviteiten

Overzicht Producten en diensten
Zorg aan huis Hulp bij het huishouden
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Gespecialiseerde verpleging
Nachtzorg
Palliatieve zorg
Zorgbemiddeling; PGB/private zorg en diensten
Ledenservice aanvullende diensten in en om het huis

Werkgebied

Het  werkgebied van STMG omvat  de volgende gemeenten:

 • Arnhem
 • Buren (Ingen, Lienden en Ommeren)
 • Doesburg
 • Doetinchem (alleen Wehl)
 • Duiven
 • Lingewaard
 • Montferland (alleen Didam)
 • Neder-Betuwe
 • Nijmegen (Lent en Oosterhout)
 • Overbetuwe
 • Renkum
 • Rheden
 • Rijnwaarden
 • Rozendaal
 • Westervoort
 • Zevenaar


In alle gemeenten levert STMG Hulp bij het huishouden. In de dikgedrukte gemeenten levert STMG naast Hulp bij het huishouden ook Verzorging & Verpleging en Thuisbegeleiding.


Jaarverslag
Jaarlijks stelt STMG een jaardocument op. Dit verslag betreft alle activiteiten van de stichting. Het jaardocument is hieronder te downloaden.